Kategorije fotografij
    
FOTOGRAFSKA AGENCIJA SHERPA

se ponaša s svojim delom in razkriva družbene dogodke že od leta 1992. Pretežno orientirana na novinarsko fotografijo pokriva območje Celja vključno z okolico med Rinko in Sotlo. Vabimo vas, da obiščete naš arhiv... 

PHOTOGRAPHIC AGENCY SHERPA

is revealing its work and uncovering public events since 1992. Mostly focused on journalistic photography the agency covers Celje region, including its surrounding areas between Rinka and Sotla rivers. We invite you to visit our archive...

 
Vec novosti »
Nove fotografije Najbolj popularne fotografije
SPREJEMAMO Kreditne kartice